Category Archives: ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมทดสอบตลาด ภาคเหนือ

ในวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้จัดกิจกรรมทดสอบตลาด ภาคเหนือ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่ เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสำรวจแนวคิดธุรกิจใหม่กับกลุ่มลูกค้าตัวจริงที่มาเดินเยี่ยมชมภายในงาน

Call Now ButtonCall Now 02 564 4000