แถลงข่าวเปิดโครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจและ SME ก้าวสู่ตลาด 4.0 ปี 2562

แถลงข่าวเปิดโครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจและ SME ก้าวสู่ตลาด 4.0) ปี 2562 วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ

แถลงข่าวเปิดตัวร่วมกันแถลงข่าวเดินหน้า 3 โครงการ ได้แก่ โครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และ SMEs ก้าวสู่ตลาด 4.0 (SMEs &OTOP Transformation) โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และโครงการยกระดับชุมชนต้นแบบที่มีศักยภาพก้าวสู่ SMEs (Micro to be SMEs) ตั้งเป้าเปิดวิสัยทัศน์ใหม่ SME Standardization มาตรฐานไทยสู่มาตรฐานโลก พร้อมยกระดับคุณค่าและมาตรฐานด้วยโมเดลธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การจัดการ และการตลาดแบบมืออาชีพ

คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชล

คุณสุรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สสว. กล่าววิสัยทัศน์ สสว. ในปี 2562 และกลยุทธ์ SME Standardization และการร่วมมือกับ 3 พันธมิตร ผู้ปฏิบัติการ Upgrade OTOP SME ไทยสู่มาตรฐานโลก

งานเสวนาแนวดีเบตร่วมกับ ผอ. สสว และผู้บริหาร 3 หน่วยร่วมพันธมิตร ISMED NFI CMU ในประเด็น SME ก้าวอย่างไรสู่มาตรฐานโลก

คุณธนนนทน์ พรายจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ในมุม SMEs & OTOP Transformation การ Upgrade แนวคิดธุรกิจ และการตลาดของผู้ประกอบการไทย พร้อมสู่ยุค 4.0 และค้นหาสุดยอดผู้ประกอบการต้นแบบระดับจังหวัด

คุณยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการ สถาบันอาหาร (NFI) กับการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนด้านการพัฒนาอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ มาตรฐาน พร้อมเข้าสู่ยุค 4.0

และ ดร.เฉลิมพล คงจิตต์ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แชร์มุมการยกระดับผู้ประกอบการต้นแบบที่มีศักยภาพ ด้วย Design & Innovation พร้อมก้าวสู้ยุค 4.0 (Micro to be SMEs)

ผู้อำนวยการ สสว. ปิดท้ายเสวนา ถึงความคาดหวังผลสำเร็จการผลักดัน SME Standardization

บรรยากาศผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแถลงข่าว

บรรยากาศการเตรียมความพร้อมสู่ความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจยุค 4.0 เชิงปฏิบัติการ ด้าน Brand and Marketing Transformation 4.0 โดยวิทยากร คุณสุวิทย์ เอื้อศักด์ชัย ที่ปรึกษาด้าน Marketing & Branding และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แบรนด์ แมทเทอร์ส จำกัด

ช่วงบ่ายการเตรียมความพร้อมสู่ความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจยุค 4.0 เชิงปฏิบัติการด้าน Marketing Online (การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participative Learning) โดยวิทยากร คุณไผท ผดุงถิ่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด และผู้ก่อตั้ง Builk.com

กิจกรรมสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ คัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมขน และ SMEs ก้าวสู่ตลาด 4.0 (SMEs & OTOP Transformation)

ภาพบรรยากาศภายในงาน

« 1 of 7 »

Call Now ButtonCall Now 02 564 4000