เตรียมความพร้อมสู่ความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจยุค 4.0 จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) จัดปฎิบัติการพัฒนาแนวคิดธุรกิจ และการตลาด 4.0 แก่ผู้ประกอบการ พื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ เพื่อปฎิบัติการพัฒนาแนวคิด และการตลาด 4.0 ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs โดยเน้น การรู้จัก เข้าใจ และใช้เครื่องมือทางการตลาด 4.0 อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นายนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดตัวกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้ารับการอบรม และสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก ร่วมค่ายสร้างเป็นจำนวนมาก

Call Now ButtonCall Now 02 564 4000