กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ 2

ในวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้จัดกิจกรรมทดสอบตลาด ภาคกลาง ณ เมืองทองธานี  เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสำรวจแนวคิดธุรกิจใหม่กับกลุ่มลูกค้าตัวจริงที่มาเดินเยี่ยมชมภายในงาน โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทดสอบตลาดเป็นจำนวนมาก ...
อ่านต่อ

กิจกรรมทดสอบตลาด ภาคกลาง

ในวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้จัดกิจกรรมทดสอบตลาด ภาคกลาง ณ เมืองทองธานี  เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสำรวจแนวคิดธุรกิจใหม่กับกลุ่มลูกค้าตัวจริงที่มาเดินเยี่ยมชมภายในงาน โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทดสอบตลาดเป็นจำนวนมาก ...
อ่านต่อ

กิจกรรมทดสอบตลาด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 – 7 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้จัดกิจกรรมทดสอบตลาด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...
อ่านต่อ

กิจกรรมทดสอบตลาด ภาคเหนือ

ในวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้จัดกิจกรรมทดสอบตลาด ภาคเหนือ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่ เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสำรวจแนวคิดธุรกิจใหม่กับกลุ่มลูกค้าตัวจริงที่มาเดินเยี่ยมชมภายในงาน โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทดสอบตลาดเป็นจำนวนมากและสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ประกอบการรวมทั้งสิ้นกว่า ...
อ่านต่อ

กิจกรรมทดสอบตลาด ภาคใต้

ในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้จัดกิจกรรมทดสอบตลาด ภาคใต้ ณ ตลาดน้ำคลองแห หาดใหญ่ เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสำรวจแนวคิดธุรกิจใหม่กับกลุ่มลูกค้าตัวจริงที่มาเดินเยี่ยมชมภายในงาน ...
อ่านต่อ

กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ได้จัดกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ 1 ภาคอีสาน ณ ...
อ่านต่อ

กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ 1 ภาคใต้

เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ได้จัดกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ 1 ภาคใต้ ณ ...
อ่านต่อ

กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ 1 ภาคกลาง

เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2562 สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ได้จัดกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ 1 ภาคกลาง ณ ...
อ่านต่อ

กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ 1 ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2562 สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ได้จัดกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ 1 ภาคเหนือ ณ ...
อ่านต่อ

กิจกรรมอบรมพัฒนาแนวคิดธุรกิจ และการตลาด 4.0 ชุมพร

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) จัดปฎิบัติการพัฒนาแนวคิดธุรกิจ ...
อ่านต่อ

กิจกรรมอบรมพัฒนาแนวคิดธุรกิจ และการตลาด 4.0 ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) จัดปฎิบัติการพัฒนาแนวคิดธุรกิจ ...
อ่านต่อ

กิจกรรมอบรมพัฒนาแนวคิดธุรกิจ และการตลาด 4.0 นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) จัดปฎิบัติการพัฒนาแนวคิดธุรกิจ ...
อ่านต่อ

กิจกรรมอบรมพัฒนาแนวคิดธุรกิจ และการตลาด 4.0 อุตรดิตถ์

เมื่อวันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ...
อ่านต่อ

กิจกรรมอบรมพัฒนาแนวคิดธุรกิจ และการตลาด 4.0 ชลบุรี

เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ...
อ่านต่อ

กิจกรรมอบรมพัฒนาแนวคิดธุรกิจ และการตลาด 4.0 กรุงเทพฯ

เมื่อวันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2562 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ...
อ่านต่อ

เตรียมความพร้อมสู่ความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจยุค 4.0 จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) จัดปฎิบัติการพัฒนาแนวคิดธุรกิจ ...
อ่านต่อ

แถลงข่าวเปิดโครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจและ SME ก้าวสู่ตลาด 4.0 ปี 2562

แถลงข่าวเปิดโครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจและ SME ก้าวสู่ตลาด 4.0) ปี 2562 วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562 ...
อ่านต่อ

เตรียมความพร้อมสู่ความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจยุค 4.0 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว ...
อ่านต่อ

เตรียมความพร้อมสู่ความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจยุค 4.0 จ.ชุมพร

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงแรมนานาบุรี  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ...
อ่านต่อ

ตารางอบรม

โครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชนและ SMEs ปี 2562 จะดำเนินการขยายความร่วมมือ เชิงบูรณาการระดับพื้นที่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เน้นการสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และสามารถใช้เครื่องมือ ทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ...
อ่านต่อ