กิจกรรมอบรมพัฒนาแนวคิดธุรกิจ และการตลาด 4.0 อุตรดิตถ์

เมื่อวันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) จัดปฎิบัติการพัฒนาแนวคิดธุรกิจ และการตลาด 4.0 แก่ผู้ประกอบการ พื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงแรมสีหราช (ห้องแกรนด์บอลรูม) จ.อุตรดิตถ์ เพื่อปฎิบัติการพัฒนาแนวคิด และการตลาด 4.0 ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs โดยเน้น การรู้จัก เข้าใจ และใช้เครื่องมือทางการตลาด 4.0 อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้ารับการอบรม และสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมค่ายสร้างสรรค์กว่า 120 คน

Call Now ButtonCall Now 02 564 4000