กิจกรรมทดสอบตลาด ภาคเหนือ

ในวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้จัดกิจกรรมทดสอบตลาด ภาคเหนือ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่ เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสำรวจแนวคิดธุรกิจใหม่กับกลุ่มลูกค้าตัวจริงที่มาเดินเยี่ยมชมภายในงาน โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทดสอบตลาดเป็นจำนวนมากและสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ประกอบการรวมทั้งสิ้นกว่า 3,278,742 บาท

Call Now ButtonCall Now 02 564 4000