กิจกรรมทดสอบตลาด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 – 7 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้จัดกิจกรรมทดสอบตลาด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เดอะมอลโคราช เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสำรวจแนวคิดธุรกิจใหม่กับกลุ่มลูกค้าตัวจริงที่มาเดินเยี่ยมชมภายในงาน โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทดสอบตลาดเป็นจำนวนมากและสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ประกอบการรวมทั้งสิ้นกว่า 6,150,886 บาท

Call Now ButtonCall Now 02 564 4000