กิจกรรมทดสอบตลาด ภาคกลาง

ในวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้จัดกิจกรรมทดสอบตลาด ภาคกลาง ณ เมืองทองธานี  เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสำรวจแนวคิดธุรกิจใหม่กับกลุ่มลูกค้าตัวจริงที่มาเดินเยี่ยมชมภายในงาน โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทดสอบตลาดเป็นจำนวนมาก และสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ประกอบการรวมทั้งสิ้นกว่า 188,059 บาท

Call Now ButtonCall Now 02 564 4000